2010, ഒക്‌ടോബർ 24, ഞായറാഴ്‌ച

ഒടുവില്‍ അവശേഷിച്ചത്‌..

ഈയിലക്കുമ്പിളിലൊരു മഞ്ഞുതുള്ളിയില്‍ ഒരുനീലാകാശ ക്കീറിലൊരു കുഞ്ഞു സൂര്യനുണ്ടതിനെതേടിയായിരുന്നു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്റെ യാത്ര..പക്ഷെ, ഒടുവില്‍ അവശേഷിച്ചത്‌..

11 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സുഹൃത്തെ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails