2010, ഒക്‌ടോബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇലപ്പച്ചയും കടന്ന്‌ താണ്ടണമേറെ ദൂരമിനിയും..

ഇതും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണെന്റെ വിധി..

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സുഹൃത്തെ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails