2011, ജനുവരി 5, ബുധനാഴ്‌ച

മരങ്ങള്‍ , ഭാവങ്ങള്‍
ഓരോ മരവും പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ ഭാവങ്ങള്‍ ആണ്   പകരുന്നത്. അല്ലെ?

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സുഹൃത്തെ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails