2010, ഡിസംബർ 8, ബുധനാഴ്‌ച

സന്തുഷ്ട കുടുംബം


എത്ര വളര്‍ന്നാലും,മക്കളേ, നിങ്ങള്‍ക്കായി 
കരുതി വയ്ക്കുന്നു ഞാനെന്‍ നെഞ്ചിലെ 
വാത്സല്യ പാലാഴി. 

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സുഹൃത്തെ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails